Menu

Estetik Ameliyat Yaptırmak Günah mı?

“Estetik ameliyat yaptırmak  günah mı?” sorusu sadece İslam dünyasında değil, Yahudi ve Hristiyan cemaatlerince de tartışılmış ve çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Biraz araştırma yapıldığında, çeşitli görüş farklılıkları hemen göze çarpsa da, semavi dinlerde estetik operasyonlara bakış açısı genelde benzerdir. İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi büyük semavi dinlerin Tanrı, yaratılış, peygamberler, dünya ve ahiret konularındaki söylemleri az çok farkla birbirini tuttuğu için, estetik ameliyatlar konusunda da değerlendirmeleri genellikle örtüşmektedir.

Öncelikle dini açıdan temel saptamaları yapmak gerekirse;

  • İnsanı Tanrı yaratmıştır. Tanrı insanı, yerli yerinde, yaratılışına en uygun ve en güzel bir biçimde ve tabiatta yaratmıştır.
  • Dünya hayatı geçicidir ve ruhlarımızı taşıyan bedenler bize emanet olarak verilmiştir. İnsanlar dinen bu emaneti en iyi şekilde korumakla yükümlüdür.
  • İyi ve güzel şeyler helal, kötü ve çirkin şeyler haramdır.
  • İnsan aldığı kararlarda ve yaptığı eylemlerde Tanrının önüne geçmemeli ve yaratış ve fıtrata ters düşmemelidir.

İnsanoğlu tarih boyu daha güzeli ve daha iyiyi aramıştır. Çeşitli süs eşyaları, saç modelleri, dövmeler, kıyafetler, moda  vb aslında hep bu çabanın sonucudur. Bu çaba aslında onaylanan bir çabadır. Zira birçok semavi dine göre Tanrı insanı güzeli ve iyiyi aramakla da yükümlü kılmıştır. Ancak bu güzelliği iyi tanımlamak gerekir. Çünkü dini anlayışta eylemlerin sonuçları, başlangıç amaçlarına göre değerlendirilir. Güzellik arayışı içinde, fıtrata ters düşen işler yapmak hiçbir surette hoş karşılanmaz.

Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) yaşamı süresince müslümanlara güzellik ve süslenme konusundaki düşüncelerini açık olarak ifade etmiştir. Biz bu anlayışı hadis ve sünnetten anlayabiliyoruz. Hz Muhammed’e göre güzelliğin temeli temizlik, sadelik, ölçülülük ve tevazudur. Kendisi de giyim kuşamında bu kaidelere dikkat etmiştir. Güzellik ve süslenme konusunda aşırıya kaçmayı, vücuda dövme yaptırmak ya da dişleri yontmak gibi o dönemde yaygın olan vücut süslemesi ve dekorasyonlarını hoş karşılamamıştır.

Peki sorumuza tekrar dönersek “ Estetik ameliyatlar günah mıdır?”

Önce, Hristiyanlık’ta ve Yahudilik’te bu hususun nasıl değerlendirildiğinden kısaca bahsederek,  islamiyetteki duruma geçelim.

Hristiyanlık’ın katı bir mezhebi olan Katolik Mezhebi, estetik operasyonlara kural koyucu ve buyurucu kutsal metinlerle yaklaşmamaktadır. Tarih boyu tartışmalar genellikle Hristiyan Etiği çerçevesinde yapılmıştır. Katolik kilisesine göre estetik ameliyatlar belli koşullar altında hoş görülebilinir. Öncelikle bu operasyonların iyiyi daha kötü yapmaması, kişinin fiziki ve psikolojik durumunu yıpratmaması ve sahip olduğu ruha zarar vermemesi gerekir. Aksi halde Katolik Klisesi, yapılan operasyonları hoş görmez.  Yapılacak operasyonların sonucunda mutlak yarar olmalıdır. Aynı zamanda kişinin ekonomik olarak bakmakla yükümlü olduğu kişileri kısıtlamamalıdır. Eğer yapılacak estetik ameliyat bu anlayışa uygunsa sorun yoktur. Cinsiyet Değiştirme ameliyatları reddedilmiştir.

Yahudilikte de görüşler benzerdir. Yahudiliğe göre sahip olduğumuz bedenler, tamamen bizlerin  kendi tasarrufunda olan nesneler değildir. Biz bu nedenle bedenlerimize istediğimiz gibi davranamayız.  Acı çektiremeyiz, çünkü onlar Tanrı’dan bizlere emanettir. Bedenlerimizin görevi  ruhlarımızın yaşamları boyunca tamamlayacakları görevleri ve verecekleri sınav için bir araç olmaktır. Emanetlere zarar vermek günahtır. Bazı Yahudi cemaatlerinde her türlü operasyon yahut kan nakli dahi tartışmalıdır. Tevrata göre insanlar bu emanet bedenleri iyileştirmek, daha sağlıklı bir hale getirmekle yani emanete iyi bakmakla yükümlüdür. Bu nedenle genel olarak iyileştirici operasyonlara, Yahudilikte izin vardır. Tartışma, vücut şeklini değiştiren kozmetik ve estetik operasyonlar üzerinedir.  
1964 yılında Yahudi bir kadının, koca bulma şansını arttıracağı düşüncesi ile meme estetiği olmanın günah olup olmadığını din görevlilerine sormasıyla, estetik ameliyatlar konusunda  geniş bir tartışma başlamıştır.  Genel görüş olarak, fiziki bir kusurundan dolayı ruhun duyacağı acının, bedenin duyacağı acıdan fazla olacağına kanaat getirilmiş ve belli kaideler çevresinde estetik operasyonlara izin verilebileceği ifade edilmiştir.
Özet olarak Yahudilikte, gerçekten psikolojik bir sıkıntı yaratan ya da tedavi edilmesi ile kişinin fiziki ve sosyal hayatını iyileştireceğine inanılan beden anormalliklerinin giderilmesine yönelik   Estetik operasyonlara izin verilmiştir. Ancak sadece güzellik ve dış görünüş kaygısı ile yapılan operasyonlar hoş görülmemiştir.

İslamiyette de benzer görüşler ortaya konmuştur. Estetik operasyonları tamamen reddeden din adamları olduğu gibi bu operasyonları hoş görenler de olmuştur. Ülkemizde de tartışılan bu konu üzerine, T.C Başbakanlık Diyanet İşlerin Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı görüş bildirmiştir. Böylesi zor konularda bir hüküm verebilmek için çok ciddi dini bilgi birikimine sahip olmak ve hayli mesai harcamak gerekmektedir.

Kurul 02.06.2003 tarihli bildirisinde,  özetle, Allah’ın makul ölçüler içinde insanların süslenmesine, güzel görünmesine ve güzelliklerini korumasına müsaade ettiğini belirtmiş ve insanın doğuştan getirdiği özelliklerinin ve şeklinin değiştirlmesinin uygun olmadığını söylemiştir. Fıtratı bozmayı hedefleyen, yaratılışı hedef alan, saf dikkat çekmek ya da daha güzel görünmek amaçlı operasyonlar ve tedaviler yasaklanmıştır. Ancak kişinin çevresince yadırganan bir beden kusuru var ise, ya da hastalık ya da kaza gibi sonradan deforme olmuş bir organı olmuşsa ya da kişinin kusuru onda ciddi psikolojik sorun yaratıyorsa, bunlara yönelik estetik operasyonlara izin verilmiştir.

Kurul Estetik Ameliyatların,

  • Salim fıtratı bozmak kastı olmamak
  • Yapılmasında yarar yahut yapılmamasında mevcut bir zarar bulunmak
  • Hile, aldatma veya karşı cinse benzeme kastı bulunmamak
  • Hukuki karışıklığa ve yanlış anlamaya yol açmamak kaydıyla, bir tür tedavi olarak yapılmasında bir sakınca olmadığına karar vermiştir. (1)

 

Bu yazıyı kaleme almamdaki başlıca neden son zamanlarda tarafıma üst üste gelen “Estetik ameliyat günah mı?” sorusu idi. Önce kendim bilgilenmek sonra elimden geldiğince hastalarımı bilgilendirmek adına bu yazıyı yazdım. Yukarıda anlatılanlar, benim küçük çaplı araştırmalarım neticesinde derlediğim bilgilerin kendi ifadelerimle yeniden yazılmasından ibarettir. Değilse dini bilgisi ortalama bir müslüman olarak,  bu hususta hüküm verici yorumlar yapmak, kişileri estetik ameliyat konusunda yönlendirmek beni aşmaktadır.

Ben ameliyat edeceğim hastalarımın ameliyat öncesinde, bedenen, ruhen, sosyal olarak hazır bir biçimde bulunmasını arzu ediyorum. İnançlı bir kimsenin eğer ameliyat konusunda dinen çekinceleri varsa, bu konuda araştırma yapmasını istiyorum. Her açıdan estetik ameliyat olmayı içine sindirmiş bir hastanın daha mutlu olacağına inanıyorum.

 

Cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir