Menu

Meme Büyütme

Meme büyütme, ya da tıbbi dilde Ogmentasyon Mammoplasti, memelerinin büyüklüğünden rahatsız olan kadınlarda, beden kontürlerini belirginleştirmek için yapılan bir operasyondur. Bu ameliyat en sık olarak:

 

  • Gebelik ve emzirme sonucu memelerdeki hacim kaybını düzeltmek
  • İki meme arasındaki hacim farklılıklarını gidermek
  • Meme gelişimi yetersiz kadınlarda doğal meme görünümü sağlamak
  • Kanser sonrası meme onarımları için yapılır.

Meme Büyütme

Bu ameliyat genel anestezi altında yapılan ve istenen hacmi kazandırmak için meme bölgesine implant yerleştirilmesi ile yapılan bir ameliyattır. Genel olarak cerrahi tekniği iyi tanımlanmıştır. Bu ameliyatta başlıca üç önemli adım vardır.

  • İmplant seçimi
  • İmplantın yerleştirileceği alanın seçimi
  • İmplantın hangi yoldan memeye yerleştirileceğinin seçimi.

 

İlk adım implant seçimidir. İçi su dolu ya da içi silikon dolu implantlar kullanılabilir. Ülkemizde daha çok içi silikon dolu meme implantaları kullanılmaktadır.  İmplantların dış yüzeyleri pürüzsüz ya da pürüzlü yapıda olabilir. Yüzey yapısındaki bu farklılık implantların doku ile olan etkileşimlerinde etkilidir. Girintili çıkıntılı yapıda olmalarından dolayı pürüzlü yapıdakiş silikonların yüzey alanları daha fazladır.  İmplantlar şekillerine göre genel olarak,

  • Yuvarlak
  • Anatomik (damla)
  • Kişiye özel yapılmış (custom-made) olarak üretilirler.

 

silikonlar

 

Bazen yuvarlak ya da damla şeklindeki implantlar, hangisi daha iyi diye karşılaştırılsalar da bu karşılaştırma doğru değildir. Hastanın meme yapısına, operasyon planına, implant giriş yerine göre ameliyat sonucuna  etkileri farklı olur. Hastanın istek ve beklentileri de implant seçiminde son derece belirleyicidir. Bence ameliyat sonrası memnuniyeti belirleyen en önemli aşama bu aşamadır.

İkinci adımda implantın nereye yerleştirileceğine karar verilir. Meme implantları meme altına, kas altına, kas zarının altına olmak üzere genel olarak üç plana yerleştirilir. En sık kas altı plan kullanılmaktadır.
silikon

Üçüncü adımda implantın hangi yoldan içeri konulacağına karar verilir. Genellikle meme altı, meme başı koltuk altı tercih edilen yollardır. Bu üç yöntemin herhangibirisine daha iyi demek doğru değildir. Bu yöntemlerin hiçbiri  birbirlerinin alternatifi de değildir. Kişiye göre artı yönleri ve eksi yönleri olabilir. Ben her üç yöntemi de kullanıyorum. Emzirmeyi düşünen kişilerde daha çok meme altından koymayı tercih ediyorum. Koltuk altı yöntemi de kullanıyorum ancak her hasta ve her silikon bu yönteme uygun olmuyor. İleride emzirmeyi düşünmeyen kişilerde memenin durumuna göre meme başından koymayı da hastalarıma seçenek olarak sunuyorum.

SIK SORULAN SORULAR

Meme Büyütmede En Sık Hangi Yöntem Uygulanır ?

Meme büyütmede en sık kullanılan yöntem silikon meme protezleridir. Uzun yıllardır kullanılan güvenilirliği ve etkinli kanıtlanmış, ameliyat sonrası sonuçları önceden kestirilebilen bir yöntemdir.

Silikon Kullanmadan da Meme Büyütülebilir mi?

Silikon Kullanmadan Memeleri büyütmek mümkündür. Bunun için Yağ dolgusu ya da sentetik dolgu maddeleri kullanılır.

Silikon Kanser Yapar mı?

Silikon Meme Protezlerinin meme kanserine yol açtığı kanıtlanamamıştır. Silikon Meme protezleri tüm dünyada güvenli bir yöntem kabul edilmektedir.

Meme Büyütme Öncesi Değerlendirme Nasıldır ?

Meme büyütmede en önemli aşama ameliyat öncesi değerlendirme ve planlamadır. Hangi tip yöntemin kullanılacağı bu aşamada belirlenir. Silikon kullanılacaksa hangi tip silikonun kullanılacağı ve silikonun boyutları ve hacmi, bilimsel ölçümler yapılarak ve deneme silikonları ile prova edilerek saptanır.

Silikon Patlar mı ?

Kullanılan silikonlar çok yüksek teknoloji ürünleri olup basınca ve çekiştirmelere karşı son derece dayanıklıdır. Keskin bir cisimle temas görmedikleri sürece zarar görmezler. Büyük firmalar ameliyat sonrasında, silikon kullanılan hastalara özel tanımlayıcı kart verirler. Bu sayede hastalar silikon kaynaklı sorunlara karşı ameliyat ve hastane masrafları dahil silikon firmalarınca garanti ve sigorta altına alınırlar.

Silikon Memenin Neresine Yerleştirilir ?

Silikonlar meme yapısına göre meme dokusunun altına, göğüs kasının altına ya da göğüs kasının zarının altına yerleştirilebilir.

Silikon Nasıl Yerleştirilir ?

Silikonlar memeye en sık,  Meme başından, meme altından ve koltukaltından yerleştirilir. Bazı silikon çeşitlerini göbek deliğinden yerleştirmek de mümkündür. ancak bunun için hastanın uygun olması ve özel ekipman gerekmektedir.

Damla Protez mi Yuvarlak Protez mi Kullanılmalı ?

Yuvarlak ya da damla farklı yapıdadır. Birbiri üzerine üstünlükleri yoktur. Memenin yapısına, hastanın beklentilerine, dekolte yapısına göre damla ya da yuvarlak protez seçilebilir.