Menu

Meme Estetiği

Kadınlığın, cinselliğin ve doğurganlığın  simgesi sayılan memeler, Kadın Bedeni Algısının en önemli bileşenlerinden biridir. Memeler kadın heykellerinde ve tablolarda,  tarih boyu hep dolgun ve dik olarak biçimlendirilmiştir. Genel kabule göre , güzel memelerin dolgun ve dik olması beklenir.

Ancak memeler her kadında arzu edilen biçimde olmayabilir. Memelerin, birbirinden farklı (asimetrik), normalden daha büyük ya da daha küçük olması; ya da bedene göre uyumsuz durması, kişiyi bedenen ve ruhen olumsuz etkileyebilir. Günlük hayatta, iş ortamında, tatilde, spor yaparken ya da kıyafet seçerken kişiyi mutsuzluk hissedebilir.  Büyük memeler, boyuna ve omurgaya ek yük getirerek , ağrılara, kas, eklem ve omurga bozukluklarına yol açabilir. Küçük ya ada tam gelişmemiş memeler kişide beden olarak  yetersizlik duygusu yaratabilir. Bir başka durumda ise,  erkeklerde meme büyümesi ve memelerin kadın memesi gibi durması ( Jinekomasti ), erkeği duygusal ve sosyal olarak sıkıntıya sokabilir.

Meme kanseri, başlı başına bir korku kaynağı olup, tam tedavisi son yıllarda büyük ölçüde gelişme gösterse de henüz bulunamamıştır. Ne yazık ki, günümüzde ortalama olarak her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır. Yapılan kanser cerrahisi sonucu memenin bir kısmı ya da tamamı kaybedilebilmektedir.

İster estetik ve kozmetik isterse sağlık nedeniyle olsun, Meme Estetiği ve Cerrahisi, Estetik ve Plastik Cerrahinin ana ilgi alanlarından birisidir. Günümüzde, meme küçültme, büyütme, sarkık memelerin dikleştirilmesi, kanser sonrası meme onarımları ve yeniden meme yapılması (meme rekonstrüksiyonu), Erkekte meme büyümesinin giderilmesi ( Jinekomasti ameliyatı) gibi ameliyatlar, gelişmiş tekniklerle ve başarı ile oldukça sık yapılmaktadır.

Meme Estetiğinde cerrahi ve cerrahi dışı bir çok seçenek olması Meme estetiği açısından bir zenginlik olsa da zaman zaman kafa karışıklığına ve kararsızlığa yol açabilir. Bu nedenle kişinin meme yapısına uygun ve kişinin isteğine ve beklentilerine yönelik bir tedavi seçeneğinin belirlenmesi, tatmin edici bir sonuç için vazgeçilmezdir.  Bunun için Meme estetiğinde deneyimli bir Estetik ve Plastik Cerrahi ile görüşmek, tedavinin ilk ve en önemli basamağı olmalıdır.

Meme Büyütme

Meme Küçültme

Meme Dikleştirme

Jinekomasti ( Erkekte Meme Büyümesi )